Perge Tiyatrosu

Antik Perge kentinin girişinde yer alan Perge Antik Tiyatrosunun ‘Perge Koruma Amaçlı İmar Planı’na uygun olarak kullanıma açılmasına yönelik proje çalışmaları Prota tarafından yürütülmüştür. Proje üç ana ilke gözetilerek gerçekleştirilmiştir:

1.  Yapının çevresinde alınması gerekli önlemlerle ilgili olarak Antalya Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma kurulunca daha önce onaylanan "Perge Koruma Amaçlı İmar Planı" hükümleri uygulanmıştır.

2.  Etkinliklerin yer alacağı mekanların tanımı ve gösteri yapacak kişilerin gereksinmelerinin karşılanması ile ilgili olarak gösteri ve göstericilerin yapıyı en az etkilemesini öngören hususlara önem verilmiştir.

3.  Teknik altyapı (ses, ışık, dekorlar vb.) ile ilgili ilkeler ise Avrupa Konseyince programlanan ve 4 yıl süreyle Konsey gündeminde yer alan bir projenin sonuç belgesine dayandırılmıştır. Bu belge , “Eski Gösteri Alanlarının Tanıtımı ve Yeni Teknolojiler” konusunda VERONA KARTASI’na uyulmuştur.

Bu geniş kapsamlı proje olanaksızlıklar nedeniyle uygulama şansı bulamamıştır.

Detaylar

  • KonumAntalya, Türkiye
  • İşverenKültür ve Turizm Bakanlığı
  • Sözleşme Tarihi2006