Şehir ve Bölge Planlama

Prota, müşterilerine profesyonel ve yenilikçi planlama çözümleri sunar.
 
Prota mevcut hükümetin isteklerini ve politika gereksinimleri olan yaklaşım ve sorumlulukların farkında olarak başarılı ve süreklilik içeren şehir yapılanma hizmetleri verir. 
 
Prota, kuruluşundan buyana sürdürdüğü yapı ve deprem mühendisliği çalışmalarına paralel olarak, kent planlama, tehlike ve afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik araştırma projeleri ile kentsel tasarım konularında da hizmet vermektedir.
 
Kentsel planlama hizmetleri kapsamında Prota, ülkemizin kentleşme ve planlama sorunlarına yönelik kapsamlı analiz ve tespitlere dayalı olarak, proje konularına ilişkin uluslararası yeni kavram, yöntem ve yaklaşımları da değerlendirerek ülke koşullarında uygulanabilir çözümler sunan çalışmalar üretmektedir. 
 
Kentsel tasarım çalışmaları planlama, mimarlık ve çeşitli mühendislik disiplinlerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu kapsamda Prota, Proje çalışmalarında kentsel etkiyi dikkate alan bir yaklaşım sergilemekle birlikte, pek çok kentsel tasarım projesine doğrudan veya dolaylı katkılar sağlamıştır.
 
1999 Marmara Depremi sonrasında Prota, Dünya Bankası tarafından finanse edilen “Yerbilimsel Verilerin Planlamaya Entegrasyonu”, “Afet Riskli Alanlarda İmar Planlama ve Kentsel Planlama Standartlarının Geliştirilmesi”, “İmar ve Yapı Mevzuatı Uygulama Analizi” projelerini, kent planlama, mimarlık ve ilgili mühendislik disiplinlerinde deneyimli uzmanlar akademisyenler ve kurum yetkilileri ile çoklu disiplinli bir ekip çalışması ile gerçekleştirmiştir.
 
Bu projeler kapsamında, merkezi ve yerel kurumların uygulamaları için rehber niteliğinde eylem planları ve el kitapları hazırlanarak basılmış ve yeni mevzuat önerileri geliştirilmiştir.