Tarihi Yapılar

Rölöve, restorasyon, rehabilitasyon ve güçlendirme konularında çalışılan tarihi yapıların dönemsel özellikleri; Antik Yunan’dan Osmanlı’ya, Roma’da Cumhuriyet Dönemi’ne kadar uzanan oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Prota, uzun yıllardır Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon ve güçlendirme işlerinde ilk başvurduğu uzman kuruluşlar arasındadır. Anadolu topraklarının birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması Prota’nın bu alanda güçlü bir zeminde çalışmalarını sürdürmesine olanak sağlamaktadır.

Bu konuda yaptığı çalışmalar ve bilgi birikimi ile Prota, projelendirme çalışmalarının yanı sıra, genel anlamda ‘başvurulan kaynak’ konumuna ulaşmıştır. Tarihi yapılar konusunda büyük boyutlu sorunların çözüm adresi olma özelliğini Prota, kendiliğinden geliştirdiği sürekli araştırma ve geliştirme beceri ve gayretlerine borçludur.

Prota mühendis ve mimarları, tarihi eserlerin koruma, belgeleme ve güçlendirilmesi konularında konferans ve sempozyumlara katılmakta ve bildiriler sunmaktadırlar. Bu konularda üniversitelerin ilgili bölümleriyle birlikte yapılan çalışmalarla geliştirilen birçok yapısal tespit ve belgeleme yönteminin yanında 3- boyutlu yapısal analiz yöntemleri de geliştirilmiştir.

Bugüne kadar rölöve, restorasyon, rehabilitasyon ve güçlendirme konularında çalışılan yapıların dönemsel özellikleri; Antik Yunan’dan Osmanlı’ya, Roma’dan Cumhuriyet dönemine kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Bu bağlamda yığma ve yonu taşı, ahşap, dökme demir ve kargir inşaat sistemleriyle yapılmış yüzlerce yapının analiz ve güçlendirme projeleri gerçekleştirilmiştir. Çalışılan yapı grupları arasında stadyum, tiyatro, han, hamam, mozole, kervansaray, sur ve kale duvarı, cami, kilise, şifahane, atölye, kültür yapıları, kule, kent girişi, gibi birçok yapı yer almaktadır.

Prota, tarihi yapıların deprem durumundaki performanslarını tespit etmek amacıyla da birçok geniş kapsamlı projeye imza atmıştır. Özellikle İstanbul’un Fatih İlçesi tarihi yapı stoğu kapsamındaki yapılar için geliştirdiğimiz deprem performans tespit yöntemi; bir ilk olarak, temel değerlerle ve tarihsel mirasın korunmasına yönelik yaklaşımların doğruluğunu basitleştirilmiş hesap yöntemleriyle test etmiştir. Tarihi yapıların hızlı incelenmesine yönelik ilk tier yöntemi olarak adlandırılan bu prosedür, önemli birçok ulusal ve uluslararası konferansta sunulmuştur