Deprem Mühendisliği

Prota Türkiye’de Deprem Mühendisliği alanında sayılı uzman firmalardan biridir. 
 
Son yıllarda dünyada meydana gelen doğal felaketlerden dolayı kayıplar yaşanmaktadır. Hızlı kentleşme ve uygulanan felaket yönetim sisteminin yetersizliği konut ve insan kayıplarının yaşanmasındaki ana nedenlerden biri olarak tanımlanabilir. Şehirlerde büyüyen risklerin azaltılması ulusal ve uluslararası felaket politikalarının ve amaçlarının ana hedeflerinden bir tanesidir. 
 
Türkiye’de deprem mühendisliği alanında faaliyet gösteren ilk mühendislik firması olan Prota, güçlendirme tasarımı, sismik kapasite incelemeleri, hasar gören binaların güçlendirilmesi ve onarımı sonlu elemanlar analizi ve detayları için yazılım programının geliştirilmesi gibi konularda uzmanlık sahibidir. Prota Türkiye’de gerçekleşen 1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1998 Adana/Ceyhan, 1999 Marmara, 2002 Sultandağı ve 2003 Bingöl depremlerinde,  deprem sonrası saha incelemeleri, hasar belirlenmesi ve güçlendirme tasarımı ve sayısız yenileme projesinde görev almıştır. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlar ve Türkiye’deki bakanlıkların destek verdiği sismik risklerin azaltılması projelerinde yer almıştır. 
 
Mühendisler olarak depreme dayanımlı binaların tasalanmasının yanında deprem risklerinin azaltılması, felaket yönetimi konularında metotların geliştirilmesi, deprem plan görüşlerinin üretilmesi, yeni standartlara uyulması gibi konularda da sorumluluk sahibi olmamız gerekir. Prota Dünya Bankası destekli projelerde Yüksek riskli alanların ve binaların önceliklendirilmesinde bir yöntem geliştirmiş olup, felaket alanlarındaki bulunan binaların imalatı ile ilgili taslak kılavuzların hazırlanmasında görev almıştır.   
Prota akademik kurumlar ile birlikte yürüttüğü araştırmalarının yanında sayısız deprem mühendisliği yönetmelikleri ve uygulamaları hakkındaki eğitimlere katılmıştır.