Sismik İzolatörlü Yapılar

Deprem mühendisliği alanında ülkemizde faaliyet gösteren ilk mühendislik müşavirlik firması olan Prota, son yıllarda kamuda artarak yerini bulan “güvenli kentler, güvenli yapılar oluşturulması” sloganı kapsamındaki çalışmalarını yenilikçi ve öncü bir yaklaşımla sürdürmektedir.

Prota, bu bağlamda, inşaat sektöründeki büyümenin sağlıklı ve kalıcı olabilmesi için deprem risklerinin doğru algılanması ve bilimsel çözümlerin uygulamaya etkin biçimde yansıtılmasının öncelikli olduğu inancıyla hareket etmektedir. 

Çağdaş deprem mühendisliğinde, can kayıplarının önlenmesi yanında, deprem anında ve hemen sonrasında başta sağlık yapıları olmak üzere, ana ulaşım tesisleri gibi yüksek öneme haiz yapıların işlevsel kalması hedeflenmektedir. Bu amaçla geliştirilen teknolojilerden biri de deprem yalıtımıdır. Deprem yalıtımı, bina ya da tesis üst yapısının deprem enerjisini abzorbe etmesini önleyecek şekilde temelden bağımsız hareket edebilmesi olarak tanımlanır. Uluslararası uygulamaları yıllardır süren sismik izolasyon sistemlerinin ülkemizdeki geçmişi ise nispeten yenidir.

Prota, performans esaslı deprem mühendisliğinin kapsamına giren ve ülkemiz için henüz yeni olan bu teknolojilerin uygulanabilmesi için yapıya özgün sismik yapısal tasarım teknikleri geliştirmiştir. Prota, sismik izolasyon ve enerji emici sistemlerin kullanıldığı yapıların tasarımına ilişkin olarak bilimsel çalışmalar yapmak ve daha ekonomik ve daha yüksek sismik performansa sahip teknolojilerin geliştirilmesi için katkı koymaktadır.  

Bu bağlamda, Prota olarak, gerek kamu gerek özel sektörde birçok sağlık yapısında ve havaalanlarında deprem yalıtımlı yapılar tasarlamış, deprem yalıtım sistemlerinin satın alma ve montaj süreçlerinde proje ve teknik müşavirlik hizmeti sunulmuştur.

Prota bu alanda yaptığı tasarım çalışmaları yanında  ar-ge faaliyetleri kapsamında yeni nesil deprem yönetmeliklerinin ve deprem yalıtım şartnamelerinin hazırlanmasına katkı koymakta, Prota uzman mühendisleri katıldıkları ulusal ve uluslararası konferanslarda bildiriler sunmakta ve engin deneyimlerini mühendislik camiasında paylaşmaktadır.   

Deprem Yalıtım Derneği üyesi de olan Prota, ayrıca her iki yılda bir deprem mühendisliği, sismik yalıtım teknolojileri ve uygulamaları konusunda kamuda ve özel sektörde yatırımcı, yapımcı, üretici ve teknik müşavir gibi paydaşları bir araya getiren uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir.