Kalite Politikamız

1

Kuruluşundan bugüne kadar mühendislik ve müşavirlik sektöründe hep ilk’lerin öncüsü olmuş olan Prota Mühendislik, geçmişten gelen bilgi birikimi ve sektörel deneyimi ile oluşturduğu ‘KALİTE POLİTİKASI’nı, ekip çalışması ruhu ve ilişkilerde samimi, görevde ciddi yaklaşımı ile uygulamaktadır.

Kalite politikasının ana amacı; kalite hedeflerine ulaşmak ve en üst düzeyde koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Bu amaçla; Prota Mühendislik, inşaat mühendisliği sektöründe ulusal ve uluslararası bazda etkin olmak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve müşteri bağlılığını yaratmak amacı ile iyi ve hatasız hizmet üretecektir.

Kalite Politikamız

 • Koşulsuz %100 Müşteri Memnuniyeti ve beklentilerinin sağlamayı,
 • Zamanında ve doğru hizmet üretmeyi,
 • Tüm kademe ve birimlerimizde güncel kalite standartlarını uygulamayı,
 • Her kademede tavizsiz firma içi eğitim politikası yürütmeyi,
 • Tam motivasyon ile ekip çalışmasını gerçekleştirmeyi, ekip ruhunu yaygınlaştırmayı,
 • Müşteri bağlılığı yaratmayı,
 • Sürekli araştırma, geliştirme ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı,
 • Faaliyetlerimizle ilgili ulusal ve yerel çevre politikalarına, geçerli  çevre yönetim standartlarına uymayı taahhüt ediyoruz.

Çevre Politikamız

Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde ve çevreye duyarlı bir firma olarak;

 • Sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak, ürün ve faaliyetlerimizi, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamayı ve uygulamayı,
 • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan ve çevreye zarar verebilecek her türlü tehlikeli atık ve kirlilik yaratan emisyonu etkin biçimde kontrol altında tutmayı,
 • Doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, geri dönüşüm imkanı olan malzemelerin yeniden kullanımını sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar ve iyileştirmeler yapmayı,
 • Oluşan çevre boyutlarıyla bağlantılı yasal sorumluluklarını yerine getirmeyi,

çevre politikamızın temel ilkeleri olarak benimser, faaliyetlerimizin her aşamasında bu ilkeleri gözeterek çalışacağımızı taahüt ederiz.

Belgelerimiz

Prota, 2003 yılında ISO:9001 Kalite Belgesini, 2006 yılında ISO 14001 Çevre Kalite Güvence Belgesini almıştır ve periyodik denetimler yoluyla sertifikalarını sürdürmektedir.