Ar-Ge

Prota, araştırma ve geliştirme çalışmaları ile desteklenen tasarım hizmetleri için mühendislik çözümleri üretir.
 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkez’inde bulunan Prota ar-ge ofisi verdiği hizmetler ile müşterilerine daha iyi çözümler üretip, sunmaktadır. Prota uzmanlar, akademisyenler ve yetkililer ile gerçekleştirdiği sayısız Ar-Ge projesi (mimari, planlama ve mühendislik disiplinleri vb.) bulunmaktadır. Ar-Ge projelerine Dünya Bankası destekli Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılanma Projeleri dâhil olup, bunlardan bazıları “Yer bilimi verilerinin Mekânsal Planlamaya entegrasyonu”, “Riskli Alanlar için Planlama ve Şehir Tasarım Kılavuzu’nun Geliştirilmesi”, “Bina Kodları Uygulama Analizi” projeleridir. Prota yakın zamanda “Yüksek Sismik Risk İllerin ve Kamu Binalarının Önceliklendirilmesi” projesi kapsamında uzman akademisyenler ile beraber bir yöntem geliştirmiştir. 
 
Planlama, fizibilite ve araştırma çalışmaları, yöntem ve kılavuz geliştirme projelerine ek olarak Prota felaket risklerinin azaltılması konusundaki projelerde de aktif olarak bulunmuştur. Gerçekleştirilen projeler arasında İstanbul’daki 369 Konutun Güçlendirilmesi için Yapılan Fizibilite Çalışması, İstanbul’daki Konutlar için Sosyal ve Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması, Depreme Duyarlı Binalar ve Pilot Çalışmalar için Hızlı Değerlendirme Yöntemi, Kentsel Dönüşüm Planlamaları ve Yerel Aksiyon Programının Hazırlanması, İstanbul Fatih bölgesin ’deki Tarihi Binalar için Deprem Güvenlik Planlarının Arttırılması ve Hızlı Değerlendirme Yönetimi’nin Geliştirilmesi Kapsamında Yeniden Yapılanma, Güçlendirme Kılavuz Bilgilerin Üretilmesi, Marmaray Raylı Sistem Hattı Üzerinde Bulunan Ahşap ve Beton Binaların Yapısal Analizi bulunmaktadır.
 
Prota sayısız Ar-Ge projelerine katılmış olup, yerel ve uluslararası konferanslarda (Dünya ve Avrupa Deprem Mühendisliği Konferansı, Avrupa Deprem Mühendisliği Konferansı-2002, Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı-2004 ve 2006, 8.Deprem Mühendisliği Konferansı –San Francisco ve 14. Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı) etkin rol oynamıştır.