İlkelerimiz

1

Prota "Geleceği Güçlendirin" sloganını koruyarak sosyal sorumluluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi hedeflemektedir.

Prota'nın hedefi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde danışmanlık sektöründe etkili olan ve yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayıp en son teknolojilerden faydalanan servisler sunmaktır. Bir FIDIC üyesi olarak Prota FIDIC Mesleki Ahlak Kuralları ile uyumlu iş politikaları takip etmekle yükümlüdür .

Prota olarak biz bunları kendimize görev edindik;

  • Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek bilgi ve becerilerini geliştirmek,
  • Araştırma, geliştirme ve yenileme projeleri üzerinde yoğunlaşmak,
  • Güvenilir ve zamanında hizmet sunmak,
  • Projelerimiz ve çalışma birimlerimizde son kalite standartları sağlamak
  • Her düzeyde hizmet için eğitim politikalarına uygunluğu sağlamak,
  • Yenilik ve bütünlüğünü teşvik eden bir yönetim politikası sürdürmek,
  • Ve bu yönde ilerleyen bir takım ruhu oluşturmak,
  • Yüksek düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Müşteri bağlılığını sağlamak,
  • Tüm faaliyetlerimizde ulusal ve yerel çevre politikaları ile mevcut çevre yönetim standartlarına uymak.