Ar-Ge Aktiviteleri

1

MEER – Bakırköy’de 369 Konut Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Sosyal Etki Değerlendirmesi, Ekonomik Analizleri ve Yapısal Tasarım Fizibilite Etüdü

2

Riskli Binaların Hızlı Değerlendirme Yönteminin Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama Çalışması

Temel çalışma stratejisini yenilikçilik üzerine kuran Prota, bugüne kadar mimarlık, mühendislik, planlama alanlarında deneyimli ekibi, akademisyenler ve alanında uzman kuruluşların işbirliği ile birçok Ar&Ge çalışmasını başarılı bir şekilde yürütmüştür. Çalıştığı her projeyi potansiyel bir araştırma ve geliştirme kaynağı olarak ele almış ve tasarım kabiliyetini zenginleştirmiştir.
 
Prota, özellikle deprem mühendisliği alanında birçok araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmüş ve bu çalışmaların sonucunda ilgili kurumların uygulamasına yönelik el kitapları hazırlamıştır. Bu projelerden bazıları, “Yerbilimsel Verilerin Planlamaya Entegrasyonu”, “Afet Riskli Alanlarda İmar
Planlama ve Kentsel Planlama Standartlarının Geliştirilmesi”, “İmar ve Yapı Mevzuatı Uygulama Analizi” gibi Dünya Bankası tarafından finanse edilen projelerdir. Üniversitelerden akademisyenler ve alanında uzman kuruluşlarla birlikte bu çalışmalar yürütülmüştür.
 
Özellikle deprem riskinin ve zararlarının azaltılması kapsamında yapı tiplerine özel olarak geliştirilen değerlendirme yöntemleri, güçlendirme teknikleri ve uygulama prosedürleri, afet riskli bölgelerde yapım yönetmeliği tasarısı geliştirme, yapısal analiz ve modelleme çalmaları bu kapsamda yapılmış çalışmalardan bazılarıdır. Bu projelerimizde üniversitelerin sadece yapı bölümleriyle değil, sosyoloji, ekonomi, mimarlık bölümlerinden değerli akademisyenlerle çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
 
 
Prota mühendisleri, katıldıkları araştırma geliştirme projelerini, Dünya ve Avrupa çapında konferanslarda bildiri yaynlamak suretiyle Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi, Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi, Türk Mimar Müşavir Mühendisler Birliği ve İnşaat Mühendisleri Odası gibi mühendislik toplulukları ile paylaşmakta ve bu projelerin sonuçlarını hem şirket içi, hem de ülke çapında verilen eğitim faaliyetleri ile duyurmaktadırlar.