Enerji Tesisleri

Prota, müşterilerine enerji sektöründe bütünsel çözümler ve hizmetler sunar.

Endüstriyel yapıların en önemli özelliği, endüstriyel tesislerin üretim prosesine uygun verimlilikte bir sistematik içinde tasarlanmasıdır. Bu nedenle Prota, endüstriyel tesis tasarımında, mühendislik bilgisini ve deneyimlerini prosesle bütünleştiren sistematik bir proje yaklaşımı ortaya koymakta, değişik türde yapısal sistemleri alt-sistemlerle birlikte çözümleyen bir yöntemle hizmet sunmaktadır. Endüstriyel tesislerin tasarımında temel uygulamamız; stabiliteyi, yapısal güvenliği ve verimli proses uygulamasını etkileyen karmaşık faktörleri algılayan basit entegre çözümleri geliştirmektir.

Prota Mühendislik, bu yaklaşımla 35 yıldan bu yana, değişik sektörlerde faaliyet gösteren onlarca sanayi tesisini başarıyla projelendirmiştir. Çimento ve katkı ürünleri fabrikaları, alçı ve alçıpan üretim tesisleri, madencilik ve kırma/eleme tesisleri, çelik profil fabrikaları, ağır ve hafif beton prefabrik üretim tesisleri, elektrik ekipmanları fabrikaları, meyve suyu ve konsantre fabrikaları, elektrik santralları, soğuk hava depoları ve et işleme tesisleri, paketleme ve ambalaj tesisleri, doğalgaz ve kömür çevrim santralları, un ve makarna fabrikaları, trafo ve enerji yapıları, yüksek sanayi bacaları ile çeşitli büyüklükte hangar ve antrepolar proje çalışmaları yürütülen endüstriyel tesislerden bazılarıdır.

Proses tasarımından başlanarak, mimari, yapısal, mekanik, elektrik, yangın, sistem güvenliği, altyapı ve çevre düzenleme projelerinin tamamı Prota bünyesinde yapılmaktadır. Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerinin yanında sistem-makine-ekipman seçimi danışmanlığı da genelde üstlenilen hizmetlerdir. Projelendirilen ve yönetilen tüm işlerin fizibilite, metraj ve keşifleri ile teknik şartname hazırlığı ve ihale danışmanlığı da Prota bünyesinde yapılmaktadır. Ayrıca yaygın olarak, projelendirilen tesisler için inşaat kalite yönetimi ve kontrollüğü hizmetleri de verilmektedir.

Endüstriyel yapı tasarımında betonarme, prefabrik, çelik, kablolu asma yapılar, çadır ve şişme yapılar, kompozit ile ön ve art-germeli betonarme sistemler uygulanmaktadır.

Endüstriyel tesis projelerinde Türk Şartnamelerinin yanında ABD ve Avrupa şartnameleri de yaygın olarak kullanılmaktadır.