Endüstri Yapıları

Müşterilerimize sanayi yatırımlarında yenilikçi çözümler sunuyoruz/

Sanayi yapıları analiz etmesi kolay yapılar gibi görünebilirler ancak gerçekte durum böyle değildir. Müşteri sanayi tesislerinin tasarımını izleyen süreçte verimliliğin üretim prosedürünü karşılayacak düzeyde olmasını talep etmektedir. Bu da endüstriyel tesis tasarımlarını daha karmaşık hale getirmektedir.

Biz, müşterilerimizin bu zorlukları karşılayabilmesi adına onlara yardımcı olacak teknoloji ve yenilikçi fikirler sunmaktayız. Deneyimli endüstri mühendisliği ekibimiz; müşterilerimiz, uzmanlarımız ve araştırmacılarımızla yakından çalışarak maliyet düşük, sürdürülebilir ve fonksiyonel tesisler kurmayı amaçlamaktadır.

Prota çimento fabrikaları, alçı ve alçıpan üretim tesisleri, madencilik ve eleme/kırma tesisleri, çelik profil fabrikaları, ağır ve hafif beton prefabrik üretim tesisleri, elektrik eleman fabrikaları, meyve suyu fabrikaları, enerji santralleri, soğuk hava depoları ve et işleme üniteleri, paketleme tesisleri, doğal gaz kombine çevrim santralleri ve kömür santralleri, un ve makarna fabrikaları, trafo ve enerji yapıları ile büyük depoların mimari ve mühendislik tasarım hizmetlerini sağlamaktadır.

Mimari ve mühendislik tasarım hizmetlerine ek olarak, sismik tasarım, sistem-mekanik-ekipman seçimi ve temini, fizibilite çalışmaları, maliyet ve miktar tahminleri, teknik şartnamelerin hazırlanması, inşaat kalite yönetimi ve denetim hizmetleri Prota tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca, mevzuata uygunluk gibi son derece özel bir alanda da nitelikli uzmanlık sunuyoruz.