Eğitim Yapıları

Prota, geleceği güçlendirmek için güvenli eğitim yapıları tasarlar.
 
Doğru tasarlanmış ve iyi planlanmış eğitim yapılarının, daha kaliteli ve verimli eğitim üzerinde olumlu etkilerinin olduğu bir gerçektir. Bunun bilincinde olarak yaptığımız tasarımların sosyal bir boyut taşıdığının da farkındayız. Eğitim yapıları alanında çalışma yaklaşımımız; en iyi çözümü üretmek ve güvenli yapılar tasarlamak amacıyla bu konuda uzman mimarlar, eğitimciler ve proje paydaşları ile bir ekip anlayışı içinde iş birliği yaparak çalışmak üzerine kurulmuştur.
 
Bu sektörde her türlü eğitim kurumu için atölyeler ve laboratuvarlardan, konferans merkezlerine yurtlara, okul binalarına ve kampüslere kadar çeşitli eğitim yapılarının renovasyon, deprem tahkik çalışmalarının yapılması ve güçlendirme projelerinin hazırlanmasından, tasarımı ve inşaat kalite yönetimi ve kontrollüğüne kadar geniş bir ölçekte hizmet vermekteyiz. Ayrıca yapılan projendirme çalışmaları ile birlikte metraj, keşif ve teknik şartname hazırlanması ve ihale danışmanlığı bu sektörde verdiğimiz hizmetler arasındadır.
 
Kurulduğundan bu yana, Prota 1,180,000 m² den fazla kapalı alana sahip okul ve eğitim tesisi tasarımı ve/veya inşaat kontrollüğü projesi gerçekleştirmiştir.  Kent koleji ve Hacettepe Üniversitesi yurtları Prota mühendisleri tarafından tasarlanan Türkiye’deki ilk çelik sistem ile tasarlanan eğitim yapılarıdır.
Yapısal tasarımını yapmış olduğumuz TED Koleji İncek Kampüsü Türkiye’de bugün en büyük eğitim kampüsüdür. Kampüs toplam 6,000 öğrenciye anaokulu, ilköğretim okulu ve lise düzeyinde eğitim vermek üzere 309 dönüm arazi üzerine kurulmuştur.
 
Sürdürülebilir eğitime katkı sağlamak, Prota'nın ilkeleri arasındadır.
 
Yapısal ölçekte sürdürülebilirlik, mimarlık, elektrik ve mekanik disiplinleri ile birlikte sürdürülebilir yüksek performanslı eğitim yapıları tasarımının tamamlayıcı öğelerinden bir tanesidir. Günümüzde çevre sorunları ile birlikte önemi artan sürdürülebilir yapı tasarımı konusunda çal şmalar yapan firmamız Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneğine üyedir.
 
Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen binalarda enerji verimliliğinin arttırılması projesi kapsamında Prota mühendisleri, örnek eğitim binaları için yapısal tasarım ve danışmanlık hizmeti vermektedirler. Proje, binalarda tüketilen enerjinin ve buna bağlı sera gazı salınımının azaltılarak bütünleşik bina tasarımı yaklaşımının, Türkiye’de tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.